Επιθεώρηση Έργων

About Project

Σκοπός είναι  επιθεώρηση και ο έλεγχος τόσο στο εργοτάξιο όσο και στους χώρους εργασίας με κάθε πρόσφορο μέσο. Η έλλειψη χρόνου και η αναγκαία εξέταση κάθε τεχνικής εργασίας σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, κάνουν την απομακρυσμένη επίβλεψη έργου επιτακτική ανάγκη και λύση για  κάθε εταιρεία ή ιδιώτη.

Τα μη επανδρωμένα σκάφη ( drone) διευκολύνουν τους πελάτες της εταιρείας μας καθώς μπορούν ανά πασά ώρα και στιγμή να επιβλέψουν τις εργασίες τους ακόμη και το εργοτάξιο τους έχοντας μόνο πανοραμική εικόνα του αποτελέσματος.  Οι πελάτες μας έχουν την δυνατότητα να επιβλέψουν τον τρόπο με τον οποίο θα λάβουν το υλικό από την βιντεοσκόπηση και επιθεώρηση των εργασιών.